Проф. др Илфан Славић

Рођен је у Босни и Херцеговини, место Босански Петровац. Основне, мастер, као и докторске студије завршио је на Математичком факултету Универзитета у Београду. Служи се енглеским, руским, немачким и шпанским језиком.

На Институту за нуклеарне науке „Борис Кидрич“ у Београду, бавио се истраживањем у развоју детектора нуклеарног зрачења, затим спектрометријом гама-зрака као и анализом компјутерског спектра (1958-1974). Учествовао је у различитим научним пројектима (гама-зраци, оптика, икс-зраци, анализа нумеричког спектра) на Математичком факултету. У Дирекцији за мере и драгоцене метале бавио се развојем термометрије (1974 – 1975). Такође, асистирао је на проналажењу решења за различите нумеричке проблеме, а у вези са нумеричком прогнозом времена у Хидрометеоролошком заводу (1975 – 1990).

Његове области научног интересовања су: линеарна/нелинеарна апроксимација спектра деконволуције, шема калибрација, нумеричка решења диференцијалне једначине без ширења грешака. Данас ради на различитим патентима који се базирају на филтрирању гаса, као и на иновативним рачунарским играма.

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …