Проф. др Марија С. Тодоровић

 

Marija Todorovic

 

ЛИЧНИ ПОДАЦИ:

 • Рођена у Новом Саду 5. јануара 1941. године, од мајке Наталије рођене Ђорђевић и оца Славка Ђукића.
 • Брак: удата за проф. др Бранислава Тодоровића, дипл. маш. инж.
 • Деца: Борислав, Наталија, Јован.
 • Језици: српски, енглески, немачки.

ОБРАЗОВАЊЕ:

 • Доктор техничких наука (област термодинамика), Универзитет у Београду (1977).
 • Специјализација: Институт за термодинамику и хлађење, Технички универзитет у Западном Берлину (1966).
 • Дипломирани инжењер машинства, Машински факултет Универзитета у Београду (1965).
 • Машински инжењер са лиценцом – пројектант и инжењер за енергетску ефикасност зграда, Инжењерска комора Србије.

ЗАПОСЛЕЊЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ:

 • Универзитет Kyung Hee, Центар за одрживе и здраве зграде, Seocheon-dong, Yongin-si, Gyeonggi-do, Јужна Кореја – професор за истраживања, од избора 2010. до данас.
 • Универзитет у Београду, Пољопривредни факултет: предмет термодинамика: доцент (1977-1984), ванредни професор (1984-1989), редовни професор (1989-2009); Оснивач и Вођа Одељења за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије (DERES – Division for Energy Efficiency and Renewable Energy Sources), 1997; Директор међународне летње школе “Renewable Energy Sources For Sustainable Development And Education for All” – Обновљиви извори енергије и информационе технологије за одржив развој и образовање за све (1997-2009) у оквиру UNESCO “Solar World Program-a” (1996-2005) и UNESCO програмског циља “Education for ALL – 2015” (www.rcub.bg.ac.rs/~todorom, www.rcub.bg.ac.rs/deres).

ЗАПОСЛЕЊЕ И JOINT VENTURE:

 • Власник и директор предузећа VEA-INVI Ltd. (Virtual Engineering & Art-Investment Vision), од 2007. до данас (www.vea-invi.com у тиму са www.in-vi.com).
 • Директор за управљање знањем у заједничком предузећу EnPlus/DERES (2000/2002).
 • Власник и директор приватне агенције: VEA – виртуелна експертска агенција за мултиконсалтинг и медијску продукцију (2003-2007).
 • Оснивач и Председник удружења IBPSA-Danube (Међународно удружење за симулацију динамике понашања и карактеристика зграда – Огранак организације IBPSA (www.ibpsa.org) за подунавске земље (www.ibpsa-danube.org)).

ГОСТОВАЊА НА УНИВЕРЗИТЕТИМА У СВЕТУ:

 • Технички унивезитет у Берлину, гостујући асистент-истраживач (1967/68).
 • Универзитет у Калифорнији, Машинство.
 • University of Californa Berkeley, Mechanical Engineering (Фулбрајтов стипендиста), post-doctoral research, (1985/1986).
 • University of Kansas (KU), School of Engineering, Lawrence, Kansas – професор (1994/1995).
 • National Universoty of Singapore – гостујући научник (2005), истраживач-саветник (2008/2012).
 • University of Hong Kong – гостујући научник (2006) и (2008).
 • Southeast University, School of Energy and Environment, Nanjing, Кина – стални гостујући професор, од избора 2009.

ПОЧАСТИ И НАГРАДЕ:

 • Фулбрајтова награда за академску годину 1985/1986, Савет за међународну размену научника, САД.
 • Награда Универзитета у Београду за достигнућа у настави (1975) и (1989).
 • Награда Новосадског сајма за “Нове технологије” (1985).
 • Награда Београдског међународног сајма Солар за иновације (1989).
 • Са Kansas University тимом (School of Engineering) – добитник друге награде на националном такмичењу у САД “Solar Two Challenge” (SAD – DOE/Southern California Edison Consortium National Competition), 1994.
 • Члан Научног друштва Србије, изабрана 2000. године.
 • Члан Академије инжењерских наука Србије, изабрана 2006. године.
 • Fellow Америчког друштва инжењера за грејање, хлађење и климатизацију (ASHRAE), изабрана 2009. године.
 • Добитник награде за науку Европске федерације друштава за грејање, вентилацију и климатизацију (REHVA), 2010.
 • Fellow Европске федерације националних друштава за грејање и климатизацију (REHVA), изабрана 2011. године.
 • Fellow Светске академије уметности и наука (WAAS), изабрана 2012. године.
 • Solar Decathlon Euroope 2012 – Члан жирија за енергетску ефикасност.
 • Добитник “Energy Globe Award” – Serbia 2013 за “Одрживо Еколошко Насеље у Загори, Црна Гора”, Студија изводљивости, VEA_INVI, Belgrade & Austria, Подгорица.

СТРУЧНЕ И НАУЧНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

Тренутно:

 • Координирајући уредник за специјална питања Међународног часописа Energy and Buildings издавач Elsevier.
 • Члан уредничког одбора Међународног часописа о глобалном загревању, издавач Inderscience.
 • Члан сталног комитета за публикације Америчког друштва инжењера за грејање, хлађење и климатизацију (ASHRAE).
 • ASHRAE Огранак за подунавске земље – изабрана за следећег председника.
 • Председавајући Оперативне групе REHVA за енергетско реновирање.
 • Међународни институт за хлађење, Париз, Председник Комисије C1 – Криомедицина и криобиологија и члан Комисије за термодинамику и транспортне процесе.
 • Члан Научног комитета COBEE – Светска конференција о енергији за зграде и животној средини.
 • Члан техничких комитета ASHRAE за: грађевинске материје и карактеристике омотача зграде; коришћење сунчеве енергије; когенерацију, ексергију и за стандарде.
 • Изабрана за члана новоформираног ASHRAE Developing Economies Ad Hoc Committee 2012-2015.
 • Члан уредничког одбора српског часописа “КГХ”.
 • Председник Комисије за Стандарде из области сунчеве енергије (Опрема за коришћење сунчеве енергије) – KS М180, Института за стандардизацију Србије, формиране 2012. године.

Раније:

 • Научни секретар Међународног центра за пренос топлоте и масе – ICHMT, Београд (1989-1992).
 • Члан Организационог одбора World Solar Congress, Будимпешта (1993).
 • Председавајући радне групе “Соларна топла вода” UNESCO/ESEN.
 • Председавајући европске заједничке радне групе UNESCO/ESEN-FAO/CNRE “Соларни системи за грејање воде”.
 • Члан радне групе “Соларно сушење” FAO/CNRE-UNESCO/ESEN.
 • Члан радне групе “Интегрисани енергетски системи” FAO/CNRE-UNDP.
 • Члан Експертске комисије за одрживе и обновљиве изворе енергије Југословенске Владе.
 • Члан експертских тимова и радних група за научну и технолошку сарадњу између Југославије и Немачке, САД, Италије, земаља Северне Африке, арапских земаља и земаља Блиског истока.
 • Председник Стручног и научног одбора Југословенског друштва за сунчеву енергију.
 • Члан Одбора за биомасу САНУ.
 • Вишегодишњи члан организационог и научног одбора Конференције о новим и алтернативним изворима енегије ЦАНУ у Будви.
 • Председник Научног савета и члан Извршног одбора Српског друштва за сунчеву енергију.
 • Главни уредник научног часописа Пољопривредна техника, Пољопривредни факултет Београд.
 • Члан уредничког одбора Југословенског часописа за КГХ.
 • Заменик председавајућег Region At Large ASHRAE у периоду од 2007-2009.
 • Члан Сталног комитета за студентске активности ASHRAE од 2007-2009.
 • Члан Сталног комитета за почасти и награде ASHRAE од 2000-2012.
 • Председавајућа за трансфер технологија Огранка ASHRAE за подунавске земље од 2010-2012.
 • Члан Међународног саветодавног одбора међународне конференције “Пасивна и нискоенергетска архитектура – PLEA” 2007, NUS – Сингапур.
 • Члан научне комисије Међународне конференције удружења за симулацију карактеристика зграда 2007, Пекинг.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ПРЕДАВАЊА И ПРЕДМЕТИ:

 • Термодинамика, Одсек за прехрамбену технологију, Универзитет у Београду, 1977-2007.
 • Термодинамика, Одсек за пољопривредну технику, Универзитет у Београду, 1977-1984.
 • Основи механике флуида, Одсек за прехрамбену технологију, Универзитет у Београду, 1984-2005.
 • Пренос топлоте и масе – постдипломске студије, Одсек за прехрамбену технологију, Универзитет у Београду, 1984-2007.
 • Термодинамика вишефазних система, гостујући професор, постдипломске студије, Одсек за машинство, Универзитет у Београду, 1984-2006.
 • Соларни топлотни системи, гостујући професор, Машински факултет, Универзитет у Београду, 1984-2007.
 • Пренос топлоте у соларним топлотним системима, гостујући професор, Одсек за машинство, Универзитет у Сарајеву, 1979/1980.
 • Соларни топлотни и фотонапонски системи – мерења и испитивања, праћење (мониторинг) и моделирање, гостујући професор на постдипломским студијама, Одсек за електротехнику, Универзитет у Београду, 1987-1992.
 • Предавач на предмету “Пренос топлоте у криохлађењу” и директор курса “Криохлађење”, Међууниверзитетски центар за постдипломске студије, Дубровник, 1987.
 • Предавач на предмету “Промена фазе у складишнику топлотне енергије” и ко-директор курса “Алтернативни извори енергије”, Међууниверзитетски центар за постдипломске студије, Дубровник, 1987.
 • Активни соларни топлотни системи, Електротехнички факултет, ARCE/ME, Универзитет у Канзасу, Lawrence, 1994/1995.
 • Наука о топлотним процесима у зградама (Building Thermal Sciences), Архитектонски инжењеринг, Универзитет у Канзасу, Lawrence, 1994.
 • Енергетска ефикасност и енергетска инспекција зграда / техничких и КГХ система, директор курса за перманентно образовање, Технички факултет “Михајло Пупин”, Зрењанин, 1996/1997.
 • Топлотна динамика зграде, Енергетска ефикасност, Симулација и инспекција карактеристика – Индивидуална специјализација, Управљање знањем, EnPlus/DERES, 2000-2002.
 • Микро и дистрибуирана генерација и тригенерација, UNESCO E-Learning/ENEA Desire – Net, 2006/2007.
 • Енергетска ефикасност и одрживост зграда – Алатке за пројектовање и прорачун, UNESCO – ENEA Desire – Net, E-learning Program, 2006/2007.
 • Еколошки инжењеринг, Биолошки факултет, 2000–2010.
 • Регулација амбијента, КГХ и одрживо снабдевање енергије у превентивној конзервацији, мастер програм Универзитет у Београду и Sorbonne, 2008/2009/2010.

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ И ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈНИ РАД:

 • Објавила и изложила 263 научно-стручних радова у међународним и националним часописима и конференцијама.
 • Уредник две монографије Серије ICHM: “Heat and Mass Ttransfer in Porous Media” са ко-уредником Michel Quintard-ом, издавач Elsevier, Амстердам, 836 стр, 1992, и “Spatio-Temporal Structure & Chaos in Heat and Mass Transfer Processes”, са ко-уредником Lenom Pismenom са Technion Haifa, Mrljes&Sons, Никозија, 350 стр., 1993.
 • Аутор 9 књига, 97 главних инжењерских пројеката.
 • Оснивач Лабораторије за термодинамику и термотехнику на Одсеку за прехрамбену технологију и пољопривредну технику, Универзитет у Београду.
 • Истраживања у области реалних материја и термодинамике неповратних процеса и истраживање одрживости зграда и здравља путем интердисплинарности и хармоније.
 • Топлотна, реолошка и својства преноса топлоте и масе материјала, укључујући биоматеријале меродавне за грејање, хлађење/замрзавање, сублимационо сушење.
 • Експериментална и аналитичка студија тока флуида и феномени преноса топлоте и масе у Њутновим, не-Њутновим и хетерогеним вишефазним системима, укључујући промену фазе и порозне медије, и у односу на обновљиве изворе енергије и ефикасно коришћење енергије у системима КГХ, транспорту, претварању, одржању и складиштењу топлотне енергије, биотехнологији и биопроцесовању.
 • Building Performance Simulation (BPS) – симулација карактеристика зграда, као и примењена техничка истраживања о току флуида и преносу топлоте и масе у области развоја технологија нових и обновљивих извора енергије: сунчева активна и пасивна топлотна и фотонапонска конверзија, директно коришћење геотермалне енергије и коришћење геотермалне енергије применом топлотних пумпи, биохемијско претварање биомасе и складиштење водоника.
 • Оснивач DERES (Division for Energy Efficiency and Renewable Energy Sources) Одељења за енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије, чија је главна јединица за истраживање и развој Лабораторија за термодинамику за теоретски и ескпериментални рад као и пренос знања и технологије у области хлађења, грејања, енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и одрживости у пољопривреди, ланцу хране, индустрији и зградама.
 • Динамичке симулације и студије прелазних карактеристика (понашања) сложених енергетских система фосилних и обновљивих извора енергије (дистрибуирана производња енергије, когенерација и тригенерација).
 • Истраживање и развој компонената и система за активно коришћење сунчеве енергије и хибридних система коришћења сунчеве и геотермалне енергије за производњу топлотне и електричне енергије.
 • Интегрално пројектовање КГХ система и зграда, интелигентне и одрживе зграде, насеља и градови нула емисије угљендиоксида и зграде Енергије+.
 • Десалинизација, третман отпадних вода, уклањање и рециклажа отпада.
 • Биореактори за производњу горива и хемикалија – фундаментална и примењене истраживња еколошких технологија.
 • Лабораторијска и теренска мерења, инспекције, симулације и оптимизације еколошких/енергетских система.
 • Техничке студије (студије инжењеринга и, уопште, пружање енергетских и еколошких услуга различитим врстама корисника и инвеститора).

ОСТАЛА НАУЧНО-СТРУЧНА ИСКУСТВА:

 • Позивана као пленарни и главни предавач на више од 30 међународних конференција.
 • Вођа и координатор више од 30 мултидисциплинармних истраживачких пројеката (заједнички пројекти универзитета, националних лабораторија и индустрије), Југославија, Србија и земље Западног Балкана, 1979-2011.
 • Руководилац и реализатор 95 студија, пројеката и извештаја о експериментима мерењима и предвиђањима нумеричким симулацијама.
 • Пројектант бројних прототипова и система за индустрију прехрамбених производа и пића, енергетску ефикасност и коришћење сунчеве енергије, биомасу, геотермалну енергију као и употребу и очување хибридних извора енергије у топлотним процесима у Југославији, Србији, Црној Гори и другим земљама света.
 • Ревизор и консултант за националне програме о енергетској ефикасности и обновлљивим изворима енергије Српске научне фондације, индустријских и државних агенција и истраживачких центара као што су: Центар за истраживања енергије на Државном универзитету у Аризони, Универзитет у Канзасу, Универзитет у Аделаиди, Национални универзитет у Сингапуру, Универзитети Nanjing, Tianjin и Chongqing у Кини, Технички универзитет у Техерану, Универзитет Kyung Hee у Сеулу, Royal Institute of Technology у Шведској, Arabian Golf Countries Cooperation Council, Manama Bahrain и др.

СПОРТ:

 • Са 17 година освојила је прво јуниорско и прво сениорско првенство Југославије у тенису и изабрана је за Спортисту Војводине.
 • Следеће године, по други пут, је освојила јуниорско првенство Југославије у тенису, играла на јуниорском такмичењу Wimblеdon и ушла у 16 најбољих, као и на јуниорском такмичењу Roland Garros и једина узела сет победници Францускињи Françoise Dürr, која је потом низ година била у светском врху.
 • Сениорско првенство Југославије освајала је четири пута, а као члан женског тениског тима Партизана учествовала је у освајању 7 титула Првака државе.
 • Титуле првака Војводине и Србије није брoјала.
 • За време студија играла је и освајала титуле на низу међународних текмичења у Европи: играла је у финалу Међународног првенства Југославије у синглу у Дубровнику; у мешовитим паровима, са Николом Пилићем, победник је Међународног првенства Југославије у Дубровнику; текође у мешовитим паровима, са Шпанцем Санчезом, играла је финале Међународног првенства Аустрије; победник је Међународног првенства Турске у синглу.
 • Носилац је одликовања Заслуга за народ са сребрном звездом СФРЈ, за спортске заслуге и низа награда Тениског савеза Југославије, а потом Србије.
 • У време студијског боравка на техничком Универзитету Западног Берлина, играла је, као гост, и победама допринела тениском тиму Rot–Weiss да освоји Државно првенство Немачке.

 

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …