Проф. др Нада Костић

Nada Kostic

profnadakostic@gmail.com

Проф. др Нада Костић рођена је у Београду 17. маја 1956. године. Основну школу, гимназију, Медицински факултет (просечна оцена 9,30) и три године Филозофског факултета, одсек Клиничке психологије, завршила је у Београду.

Специјалистички испит из интерне медицине положила је 1990. године на Медицинском факултету у Београду са одличним успехом. На Клиници за Интерну медицину КБЦ “Др Драгиша Мишовић”, ради од 1984. године. Поседује и звање субспецијалисте ендокринолога.

Звање магистра наука стекла је 1989. године, одбраном магистарске тезе под насловом: “Фибринолитичка активност крви и агрегација тромбоцита у инсулин независних дијабетичара”. Ментор: Проф. др Ранисав Лазић. Комисија за одбрану у саставу: Проф. др Драган Мицић и Проф. др Милица Чоловић.

Звање доктора медицинских наука стекла је 1993. године, одбраном докторске дисертације под насловом: “Испитивање повезаности аутономне неуропатије и гастроинтестиналних пептида у инсулиннезависних дијабетичара”. Ментор: Проф. др Мирослава Замаклар. Комисија за одбрану у саставу: Проф. др Обрен Поповић, Радослава Новаковић, виши научни сарадник и Проф. др Мирослава Замаклар.

За асистента на предмету Интерна медицина, на Медицинском факултету у Београду, изабрана је 1989. године. За доцента је изабрана 1995. У звање ванредног професора изабрана је 2000. године, са реизбором 2005. и 2010. године. За редовног професора изабрана је у јануару 2013. године.

Члан је катедре за последипломску наставу из Ендокринологије и Кардиологије. Стални је члан и замена у комисијама за специјалистичке и субспецијалистичке и магистарске испите. Изабрана је за шефа наставне базе КБЦ “Др Драгиша Мишовић”, а потом и за шефа наставне базе Института за кардиоваскуларне болести “Дедиње” на којим се функцијама налази и сада.

Учествовала је активно као предавач на већем боју семинара медицинске едукације из области дијабетологије у организацији Медицинског факултета Универзитета у Београду, са међународним учешћем.

Члан је већег броја међународних и домаћих удружења (ADA – америчко, EASD -европско удружење за дијабетес), члан је Експертске групе за дијабетес при Републичком Министарству здравља, била је потпредседник Лиге за хипертензију Србије и Црне Горе, и активна у Етичком комитету и Одбору за дијабетес и липиде Српског лекарског друштва. Такође члан је и Удржења за едукацију дијабетичара Србије и Црне Горе.

Проф др Нада Костић била је министар здравља у првој демократској-прелазној влади Републике Србије 2000. године, а потом генерални директор КБЦ “Др Драгиша Мишовић” од 2001-2003. године.

Сада се налази на месту Помоћника генералног Директора за науку и научно-истраживачки рад, едукацију и усавршавање здравствених радника, а такође и на месту Управника Клинике за Интерну медицину.

Од награда је добила захвалницу Фармацеута без граница и Српског Лекарског Друштва и Плакету КБЦ “Др Драгиша Мишовић” за допринос у развоју установе.

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …