Проф.др Жарко Павић

zarkopavic

ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОБЛАСТИ:

УНИВЕРЗИТЕТ /РЕДОВНИ ПРОФЕСОР, РЕКТОР/
ЗДРАВСТВО / КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА, ПАТОФИЗОЛОГИЈА,МЕНАЏМЕНТ/
ЗДРАВСТВЕНА ДИПЛОМАТИЈА /СЗО и СВЕТСКА БАНКА/
БИЛАТЕРАЛНА САРАДЊА /НЕМАЧКА,САД,ЈАПАН,АУСТРАЛИЈА/
ТРИЛАТЕРАЛНА САРАДЊА /СВЕТСКА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА/

МЕЂУНАРОДНО ИСКУСТВО:

СВЕТСКА БАНКА
СВЕТСКА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА
МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ КОМПАНИЈЕ
ДИПЛОМАТСКЕ АКТИВНОСТИ
БИЛАТЕРАРНА САРАДЊА СА НЕМАЧКОМ

2013-2017

 • Редовни професор, Европски Универзитет Београд, US Medical School Београд, ВШПЕП Београд, НУБЛ Бањалука, Свеучилиште Херцеговина Мостар и Свеучилиште Загреб /предмети: Патолошка физиологија, Клиничка биохемија, Пословна етика, Менаџмент у здравству, Менаџмент људских ресурса, Биохрана и екологија/
 • Члан Председништва и Извршног одбора Матице исељеника Србије, Београд, Србија
 • Члан Извршног одбора Српског лекарског друштва, Београд, Србија
  Ректор, Независни Универзитет Бања Лука, Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
 • Гостујући професор, Докторски студиј, Свеучилиште Херцеговина, област »Дипломатија и међународни односи«, тема: »Здравствена дипломатија и трилатерала«, Мостар, Босна и Херцеговина,
 • Гостујући професор, Мастер студиј, Свеучилиште Загреб, област »Менаџмент људских ресурса«, тема: »Емоционална интелигенција«, Загреб, Хрватска
 • Члан Научног одбора, M Sphere Conference : Business and Science, Дубровник, Хрватска
  Спољни члан Биоетичког Комитета Владе Француске, Париз, Француска
 • Члан Интернационалне асоцијације ректора за регију Југоисточне Европе

2008-2013.

 • Ректор, редовни професор за област здравственог менаџмента, Универзитет за пословни инжињеринг и менаџмент, Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина
 • Редовни професор, предмет »Методологија научног истраживања«, Мастер програм, Кремс Универзитет Аустрија -Транснационални програм, Београд/Беч, Србија/Аустрија,
 • Спољни члан Биоетичког Комитета Владе Француске, Париз, Француска
 • Гостујући професор, Темпус Програм, Модул: Human Resources Management, Master: Regional Policies and Development, Univerziteti Graz, Austrija

1999-2008.                                                       

 • Директор, “Health and Diabetes” Фондација, NovoNordisk, Копенхаген, Данска
 • Координатор пројеката Владе Аустралије, Australian Insurance Commission, Реформа секундарне и терцијарне здравствене заштите, Бања Лука, РС, БиХ
 • Директор развојног интернационалног пројекта “Diabetes Mellitus”, NovoNordisk, Копенхаген, Данска
 • Национални координатор за програме и пројекте Светске здравствене организације, Београд, Србија
 • PCU Директор, Канцеларија Светске банке, Бања Лука, РС, БиХ
 • Phare координатор за реформу финансирања здравства (ЕУ Пројекти)
 • Координатор пројеката Владе Велике Британије у здравственом сектору, Know-How Fund координатор за NHA (UK Projekt)
 • Координатор Пројеката Владе Швајцарске у здравственом сектору (Swiss Coordination Unit)
 • Координатор пројеката Владе Јапана у здравственом сектору, Japanese Grant koordinator (JICA Projects)

1985-1999.                                                               

 • Flagship Course on Health Sector Reform and Sustainable Finances, Economic Development Institute, Светска банка, Вашингтон, САД
 • Professional training: APO E Genotypisation within Atherosclerotic Screening, Институт за клиничку хемију, Лудwиг Маx. Универзитет, Минхен, Немачка
 • Члан Извршног Одбора Светске здравствене организације, Беч, Аустрија
 • Члан Извршног Одбора Светске здравствене организације, Копенхаген, Данска
 • Кандидат за регионалног директора Светске здравствене организације за Европу, Фиренца, Италија
 • Немачка државна стипендија, Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD /стручни тромесечни тренинг/ Институт за клиничку хемију, Ludwig Max. Универзитет, Минхен, Немачка
 • Немачка државна стипендија, Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD /академска размена експерата/Институт за клиничку биохемију, Univerzitet Goettingen, Немачка