Сања Јевтић

Биографија

Сања Јевтић је рођена у Београду, Србија, 12.11.1975. (девојачно презиме Бабић) где живи и даље. Завршила је основну школу Исидора Секулић(1990.) и средњу електротехничку школу Никола Тесла у Београду (1994.). Дипломирала је на Електротехничком факултету у Београду, Универзитета у Београду, 2000.године на Одсеку Физичка електроника, смер Оптоелектроника и ласерска техника (просек 8,35). Током студија била је стипендиста Јавног железничког транспортног предузећа Београд (ЈЖТП Београд). 2003. године добија награду за најбољи рад младог истраживача Секција Биомедицинска техника на XLVII конференцији за ЕТРАН. Магистарске студије је такође завршила на Електротехничком факултету у Београду на смеру за Мерења у електротехници, 2005. године (просек 10). Докторат је одбранила на Техничком факултету у Чачку, Универзитета у Крагујевцу 2016. године.

Током свог радног века је од 2000. године радила у ЈЖТП Београд на више позиција – инжењер на одржавању, организатор, главни организатор у области телекомуникационих система, где је положила и стручни испит за самостално обављање послова дипл.ел.инг телекомуникација на железници. Затим се 2007. запошљава у фирми Архи.про доо, и почиње да се бави пројектовањем телекомуникационих и сигналних инсталација, прво као као одговорни пројектант/извођач и касније као шеф бироа огранка Архи.про Електроника. 2008. постаје члан Инжењерске коморе Србије (лиценце 353 F908 08 и 453 C393 08). Затим, од 2013. године ради као наставник електро групе предмета у Железничко техничкој школи у Београду, са којом и данас сарађује, на различитим предметима. Од 2016-2017 ради као водећи пројектант у Саобраћајном институту ЦИП, на пројектима из области железничких телекомуникација. Од 2017. године ради као професор струковних студија у Високој железничкој школи струковних студија, која је од 2020. године део Академије техничко-уметничких струковних студија Београд, где и данас ради (ужа област Железнички телекомуникациони и сигнално-сигурносни системи и мреже). 2022. године издаје уџбеник Европски систем контроле возова (ЕТЦС), АТУСС, Београд, ISBN: 978-86-6090-030-4.

Члан је Друштва за Обновљиве изворе енергије (ОИЕЕ) при Савезу машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС). Дуго година сарађује са Регионалним центром за таленте Београд 2 (рад са талентованом омладином – област Физика).

Током свог радног века учествовала је у изради преко 70 пројеката из области телекомуникационих и сигналних инсталција као пројектант и/или извођач. Учествала је као аутор или коаутор у преко 80 радова штампаних  у зборницима конференција или у часописима различитог ранга.

Области интересовања: железнички телекомуникациони и сигнално-сигурносни системи, оптички системи преноса, системи техничке заштите, сензори и детектори, испитивање оптичких карактеристика материјала (укључујући и биљке).

Активно се служи енглеским језиком док француски и руски познаје слабо. Заљубљеник је у биљке и пермакултурне принципе.

Удата, мајка двоје деце.

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …