Снежана Божић, дипл. инж. орг. наука

Snezana_Bozic_Malesevic

snezana.bozic.rs@gmail.com

Контакт телефон:  064/111-4014

Образовање: Факултет организационих наука

Страни језици: Енглески

Радно искуство:

 • Март 2008. до данас, Привредна комора Србије – Самостални саветник у Центру за обуку у Удружењу за саобраћај и телекомуникације
 • Август 2005 – март 2008, Привредна комора Србије – Самостални саветник у Центру за едукацију и стручно образовање
 • Јун 2003 – август 2005, Привредна комора Србије – Самостални саветник у Центру за информатику и електронско пословање
 • 2001 – јун 2003, Привредна комора Југославије – Помоћник директора Центра за ICT
 • 1998-2001, Привредна комора Југославије – Водећи пројектант
 • 1994-1998, Привредна комора Југославије – Пројектант
 • 1989-1994, Привредна комора Југославије – Програмер
 • 1987-1989, Ирис – Енергоинвест – Сарадник у маркетингу, програмер
 • 1986-1987, Геопремер – Програмер

Водеће активности у периоду 2000 – 2011.

 • Координатор Групације за поштанске услуге Удружења за саобраћај и телекомуникације
 • Вођа пројекта Увођење eLearning-a у ПКС
 • Чланица Управног одбора Регистра националног Интернет домена Србије
 • Председница комисије за увођење ICT стандарда Института за стандардизацију Србије
 • Вођа пројекта Модули царинског закона у ЕУ имплементирани на еЛеарнинг платформи заједнички пројекат ПКС и ГТЗ
 • Сертификовани предавач на семинарима: Интернет у маркетингу – маркетинг на Интернету, Е-пословање, стандарди у eLearningу, Алати у eLearningу
 • Део пројектног тима пројекта SEC-NET – Информациони систем ЕX-YУ комора
 • Координатор ABC INFOS – Информациони систем асоцијације балканских комора
 • Учествовање E-Chambers – Информациони систем Привредне коморе Југославије као део Интегралног коморског информационог система (са 9 регионалних комора)
 • UNIDO i CEI – учествовање у припрема пројеката Методологија и процедуре конкурисања за међународне фондове
 • TTFSE – Трговинске олакшице у транспорту робе (Пројекат UN и WB). У оквиру YU PRO комитета члан координационог тима за WEB сајт
 • EDIRA – учествовање увођење регистрационог тело за електронско пословање у земљи
 • Chamber seal – Коморски печат, (као скраћени бонитет). Члан пројектног тима за Пројекат започет са ICCI Паризом.
 • ChamberPass – учествовање у пројекту размена података са Eуrochamber у сталном раду (размена свакодневна) по стандардизованим процедурама.
 • GBX – WCN учествовање у пројекту постављеним у сарадњи са Међународном комором у Паризу којим ПКС приступа бази података из Светске коморске мреже по стандардизованој процедури.
 • UNIDO и CEI – припрема пројеката методологија и процедуре конкурисања за међународне фондове, у сарадњи са Министарством за иностране послове. Координатор пројектног тима.
 • UNeDOC – учествовање у пројекату који је од UN/CEFACT-a преузела Европска комисија
 • Секретар Удружења Интернет провајдера 2001-2003
 • Члан Удружења ADM за електронско архивирање докумената
 • Члан пословног Удружења америчко српске иницијативе


Дипломе:

 • Дипломира на Факултету организационих наука, кибернетски смер
 • Добитник бројних диплома на разним ICT семинарима
 • WIFI сертификат за предавача по ISO/EU стандардима
 • WIFI сертификат за e-learning предавача и тутора по ISO/EU стандардима

Хоби:

Читање, једрење, позориште, бициклизам

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …