Сунчица Стефановић Шестић, дипл.ек

Suncica Stefanovic SesticРођена 28.02.1952. године. Дипломирала на Економском факултету у Београду 1984. године. Од јуна 1982. до септембра 1984. године радила као пословни кореспондент (координатор за кредитне операције) у Комерцијалној банци у Београду. Од новембра 1985. до децембра 1990. године радила као менаџер продаје у Кући европске моде „Каменско“, у Београду. Од јануара 1985. до фебруара 1986. године радила као статистичар у Савезном заводу за статистику у Београду.

Од марта 1986. године запослена као виши саветник, шеф јединице за статистику образовања, науке и културе у Заводу за статистику Републике Србије. Послови на којима ради:

• Постављање и управљање пројектима и редовним истраживањем статистике образовања, науке и културе;
• Анализирање података, објављивање и презентација резултата;
• Припрема методологије, алата и смјерница (упитника, ручног, логичког надзора, плана табеларизације, …) који се односе на све нивое образовања, истраживања и развој (Р & Д) и статистике иновација, општа буџетска издвајања или издаци за истраживање и развој итд.
• Учешће у развоју индикатора и индекса за праћење и евалуацију образовања и науке;
• Обезбјеђивање скупа података и индикатора за УНЕСЦО, ОЕЦД и ЕУРОСТАТ;
• Стратешка анализа националних, регионалних и локалних докумената и примјене прописа ЕУ;
• Учешће у различитим статистичким истраживањима и истраживањима које су наручиле различите институције.