Проф. Др Веско Драшковић

Prof. dr Vesko Draskovic slika
Проф. др Веско Драшковић

Високо образовање

– 2019 Академик-Редовни члан Академије МИАНУ (Међународна Истраживачка Академија Наука И Уметности).
– 2014.Изабран за професора на Кемеровском државном Универзитету у Русији на Факултету за биологију, социално-психолошком Факултету и Факултету за физичку културу и спорт.
– 2014. Изабран у статус научника на пројекту ”СТРАТЕШКИ ЦЕНТАР ЗА ВИТАЛНОСТ НАЦИЈЕ” на Кемеровском државном Универзитету-Русија.
– 2013. Изабран у звање ванредног професора, УНИОН Универзитет Никола Тесла, Факултет за спорт
– 2012. Академик-Редовни члан Српске Краљевске асоцијације академика иноватора и научника-СКАИН
– 2008. изабран за наставничко звање на Универзитету као доцент
– 2007. докторирао: „ЕФЕКТИ ТРЕНАЖНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ НА ФИЗИЧКУ И РАДНУ СПОСОБНОСТ ОСОБА СА ХИПОКИНЕТИЧКИМ СИНДРОМОМ“
– 2006. магистрирао на тему: ”ЕФЕКТИ КОНДИЦИОНИХ РЕКРЕАТИВНИХ ФИТНЕС ПРОГРАМА НА ФИЗИЧКУ РАДНУ СПОСОБНОСТ КОД ОСОБА СРЕДЊЕГ ДОБА”,
– 2005. завршио постдипломске студије на Факултету „Браћа Карић“ у Београду,
– 1991. завршио постдипломске студије на Факултету физичке културе у Београду
– 1983. дипломирао на Факултету физичке културе у Београду,
– 1978. године уписао Факултет за физичку културу, Универзитет у Београду

Страни језици
– Руски језик

 

Стручно и научно–истраживачко исткуство

– Пионирски град (педагог, организатор за програме деце из предшколских и школских установа),
– Основна школа »Бора Станковић« (професор физичке културе),
– Оразовни центар ГСП Београд (професор физичке културе),
– Образовни центар у Лазаревцу (професор физичке културе),
– Универзитет у Београду (универзитетска настава),

– члан стручког савета Тенис савеза Југославије, 2006,
– тренер ватерполо репрезентације Југославије, 1996,
– тренер ватерполо клуба Партизан, 1996–1998,
– 1987. први приватни студио за спорт, рекреацију и физичку културу у Србији Студио №1 (оснивач, аутор програма и истраживања). Радни наслов истраживачког пројекта Студија №1: »Примена програма оптерећења за категорију људи у урбаној средини са циљем подизања физичког статуса на степен здравих људи« (савремене технологије физичке културе које решавају практичне проблеме савременог човека и унапређују теоријску основу и научну доктрину).

– клуб »НАУС« (наука, уметност, спорт) – оснивач, аутор програма и истраживања,
– пројекат: »Антистрес програм као брига о здрављу људи изложених бројним факторима ризика« – Свети Стефан, 1989–1991,
– програм активног туризма, Свети Стефан,1989–1991,
– спортско – рекреативни и здравствени туризам: Жабљак, 1992–1995,
– бање и лечилишта Србије (у организацији интернационалног бизнис клуба), 1992,
– Златар, 1996. (Клиника за психо–физичку рехабилитацију људи изложених разним ризико факторима),
– Прчањ, 1997. (Практично повезивање теорије и праксе у туризму),
– програм Друштва љубитеља природе, Мојковац, 1995.,
– сарадња са Краљевским тениским клубом, Барселона, Шпанија, 1997.
– Спортски камп Кошутњак (Благоја Паровића 156), тенис центар, породична рекреација, спортске школе, 1999.
– Тенис центар Студијо №1,
– дијагностички центар за процену физичког статуса и дозирано оптерећење 1999/2000.
– Брансњеек гроуп-Покрет Европских Иницијатива: “Токови 21. Века“
– Истраживачки рад: Потребе рекреације за раднике ПТТ и Телекома, процена физичког статуса и ниво
едукације запослених, 1998.

Главне области интересовања

– Дозирање и примена напора (дозирано оптерећење),
– Хипокинезија, болест савременог човека (ризико фактор број један)
– Превенција, корекција, терапија
– Врхунски спорт, спорт и медицина, спортски и здравствени туризам, спортско новинарство, научно–истраживачки рад на пољу рекреације, физичке културе и спорта

 

Библиографија

 

1. Видаковић, В. М., Драшковић, В.: „The Coach’s influence on the development of personality, the psychophysical characteristics and the final results of the competitors“, 36th World Congress, Yokohama, Japan,  1993
2. Видаковић, В. М., Живановић, З., Дршковић, В.: „An Aspect of Futurity Eco-Recreation“, 38. World Congress ICHPER-SD, Флорида, САД, 1995
3. Видаковић, В. М., Драшковић, В.: „The Dependance of Some Functional and Psycho Social Disposition on Applied Kineziology Operator in Adults Sport Recreational Activities“, FISU-CESU Conference, The 18.Universiade, Фукока, Јапан 1995
4. Видаковић, В.Х.М., Драшковић, В.: Fitness Training and the Enviroment We Liwe In“, 40th World Congress ICHPER-SD, Сеул, Кореја 1997
5. Драшковић В., Вишњић С.. (2005): Дијагностика, процена физичког статуса као мериторни фактори кинетичког програма, И Међународна конференција „Менаџмент у спорту“, Универзитет „Браћа Карић“, Зборник радова, Београд.
6. Драшковић, В., Видаковић, В.Х.М. и Рангелов, С.: „Утицај дозирне и програмиране рекреације на повећање физичке активности као побољшање здравственог статуса рекреативних група урбане средине“, Први српски конгрес спортских наука и медицине спорта, Београд 2003
7. Видаковић, В.Х.М, Драшковић, В. и група аутора: „Молитва, аскеза и спорт“, Први српски конгрес спортских наука и медицине спорта, Београд 2003
8. Видаковић, В.Х.М, Драшковић, В. и група аутора: „Утицај животне средине и физичлке активности на дуговечност“, Први српски конгрес спортских наука и медицине спорта, Београд 2003
9. Вишњић С., Драшковић В., (2005): Интеграције физичке културе и медицине у отклањању последица хипокинезије на примеру програма Студија Н1, И Међународна конференција „Менаџмент у спорту“, Универзитет „Браћа Карић“, Зборник радова, Београд.
10. Драшковић В., Вишњић С., (2006): Дозирано оптерећење као превенција ризико фактора код професионалних и високо ризичних група, ИИ Међународна конференција „Менаџмент у спорту“, Универзитет „Браћа Карић“, Зборник радова, Београд.
11. Драшковић В., Илић Д., Вишњић С. (2008): Значај мерљивости хипокинитичког синдрома, Међународна конференција „Физичка активност и здравље“, Факултет спорта и физичког васпитања, Зборник сажетака, Београд.
12. Драшковић В., Вишњић С., Ђукановић Н., Илић Д. (2008): Утицај постуралног статуса на избор програма оптерећења за категорију вежбача средњег доба, ИВ Међународна конференција „Менаџмент у спорту“, Универзитет „Браћа Карић“, Зборник радова, стр. 217-223, Београд.
13. Драшковић В., Нићин Ђ., (2008): Мотивисаност и едукативни ниво особа урбане средине као полазиште рекреативног вежбања, Часопис „Спорт монт“, Бјела.
14. Драшковић В., Видаковић Х. М., Илић Д., Вишњић С. (2008): Значај перманентне едукације за формирање мотива у циљу подизања конфора и стила и унапређења здравља, Зборник радова, Јапан.
15. Видаковић, В.Х.М., Драшковић, В., Мекић, Х., Међедовић, Е., Кахровић, И. анд Вишњић, С.: „The influence of nutriment and programmed recreational exercise on health and longevity in UNESCO-s biosphere reservation Голија/Студеница 1987/2007”, 50th ICHPER-SD World Congress, Kanova-Kagoshima, Japan 2008
16. Видаковић, В.Х.М., Драшковић, В.,: „Prayer, Askew and Sport“, 50th ICHPER-SD World Congress, Kanova-Kagoshima, Japan 2008
17. Драшковић В., Илић Д., Вишњић С., Еминовић Ф. (2009): Утицај хипокинетичког синдрома на тенденцију развоја инвалидности код особа са пролазним и хроничним здравственим проблемима, Стручно – научни семинар са међународним учешћем „Дани дефектолога“, Зборник резимеа, стр. 165, Златибор.
18. Драшковић В., Видаковић Х. М., Илић Д., Вишњић С. (2009): Утицај технолошког развоја на формирање тренажне технологије у циљу дијагностиковања физичког статуса као полазиште процене вредности система превенције, корекције, терапије изражен у хипокинетичком синдрому, В Међународна конференција „Менаџмент у спорту“, Универзитет „Браћа Карић“, Зборник радова (у штампи), Београд.
19. Драшковић В., Илић Д., Вишњић С. (2009): Анализа постуралног статуса студената прве године студија, В Међународна конференција „Менаџмент у спорту“, Универзитет „Браћа Карић“, Зборник радова (у штампи), Београд.
20. Драшковић В., Илић Д., Вишњић С. (2009): Influence of Continuous and Dozed Exercising on Students’ Corporal Status, Fisu Conference 25th Universiade, 55-59, Београд.
21. Драшковић В., Илић Д., Вишњић С. (2009): Signaficanse of University in Evaluation of Students’ Psisical Status, Fisu Conference 25th Universiade, 131-137, Београд.
22. Драшковић В., Илић Д., Вишњић С. (2009): Signaficanse of University in Evaluation of Students’ Psisical Status, Fisu Conference 25th Universiade, 131-137, Београд.
23. Илић Д., Драшковић В., Еминовић Ф., Вишњић С. (2009): Утицај спортске едукације у формирању постуралног статуса деце млађег школског узраста, 2. Међународни симпозијум – Спорт и здравље, Зборник научних и стручних радова, стр. 106-110, Тузла.
24. Драшковић В., Илић Д., Еминовић Ф., Вишњић С. (2009): Мерљивост токсичне стимулације у хипокинетичком синдрому, 2. Међународни симпозијум – Спорт и здравље, Зборник научних и стручних радова, стр. 243-248, Тузла.
25. Илић Д., Драшковић В., Вишњић С. (2009): Заступљеност деформитета грудног коша код деце млађег школског узраста, Физичка култура, (рад прихваћен за штампу – потврда), Скопље.
26. Илић Д., Драшковић В., Вишњић С. (2009): Улога професора физичког васпитања у превенцији и корекцији постуралних поремећаја, Физичка култура, (рад прихваћен за штампу – потврда), Скопље.
27. Драшковић В., Илић Д., Вишњић С. (2009): Значај перманентне едукације за стручњаке у спорту и професоре физичког васпитања , Физичка култура, (рад прихваћен за штампу – потврда), Скопље.
28. Илић Д., Драшковић В., Вишњић С., Еминовић Ф. (2010): Неусклађеност наставног проблема наставе физичког васпитања код деце млађег школског узраста, Стручно – научни семинар са међународним учешћем „Дани дефектолога“, Зборник резимеа, стр. 57-58, Златибор.
29. Драшковић В., Илић Д., Вишњић С., Еминовић Ф. (2010): Значај тренажне технологије у рехабилитацијији дистрофичара, Стручно – научни семинар са међународним учешћем „Дани дефектолога“, Зборник резимеа, стр. 59-60, Златибор.
30. Илић Д., Драшковић В., Вишњић С. (2010): Значај професора физичке културе у раду са децом са посебним потребама, Истраживања у специјалној едукацији и рехабилитацији, Тематски зборник радова, (рад прихваћен за штампу – потврда), Београд.
31. Драшковић В., Илић Д., Вишњић С. (2010): Усклађеност образовног програма у формирању кадрова за третирање проблема особа са посебним потребама, Истраживања у специјалној едукацији и рехабилитацији, Књига апстраката, (апстракт ће бити прихваћен у књизи апстраката – потврда), Београд.
32. Драшковић В. (2012): „Хипокинезија-болест савременог човека“, монографија, Задужбина Андрејевић, Београд.
33. Драшковић В. (2012): Значај савремене тренажне технологије у чувању и унапређењу еколошке свести, извод из пројекта Стратешки центар за виталност нације“, Конгрес Српске духовне и еколошке вредности, Свесрпски симпозијум „СДЕВ“, Зборник радова, Крушевац.
34. Драшковић В. (2012): „Стратешки центар за виталност нације“, Теслин дан, дан Светске науке, Зборник радова, Београд.
35. Чедо Шошкић, Драшковић В., са групом сарадника(2012): „Тенис без граница, 90 година од оснивања Тенис Савеза Србије“, Београд, издање припремљено за новембар.
36. Монографија Драшковић В.: „Покрет – лек за век“ у издању Матице Српске, Црна Гора, Подгорица
37. Драшковић В. И Драшковић М.:”Хипокинезија-болест савременог човека”,друго издање
38. ”Вежбање и Здравље” В. Драшковић, Београд 2014.

 

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …