др Зоран Бундало


Zoran_Bundalo

 

Рођен 18.8.1956. године у Бољевцу, Република Србија. Гимназију завршио у Београду 1975. године. На Саобраћајном факултету у Београду, одсек за Железнички саобраћај дипломирао 1982. године. Последипломске студије на Саобраћајном факултету у Београду завршио je са средњом оценом 8,86, а магистарски рад под насловом “Моделирање процеса рада са колима на индустријским колосецима” одбранио је 1994. године. На Саобраћајном факултету је 2006. године одбранио докторску дисертацију под насловом “Управљање развојем рада индустријских колосека” и стекао академски назив ДОКТОР ТЕХНИЧКИХ НАУКА.

Радио у ЖТП “Београд” као инжењер технолог у станицама београдског железничког чвора од 1984. године. Јануара 1987. године прешао у тадашњи Саобраћајни институт, данас Саобраћајни институт ЦИП, где је провео четрнаест година и обављао послове самосталног стручног сарадника, вишег стручног сарадника, истраживача сарадника и координатора за истраживања и пројектовање у железничком саобраћају. Добитник је годишње награде СИ ЦИП за 1994. годину.

У периоду од 1993. до 2001. године радио хонорарно као асистент и предавач у Вишој железничкој школи са 1/3 радног времена. Од децембра 2001. до априла 2004. године обављао послове директора Дирекције за робни саобраћај ЖТП Београд.

Од октобра 2006. ради као професор у Високој железничкој школи на предметима уже стручне области Експлоатација железнице – Савремене технологије робног транспорта, Транспортна логистика и Утицај саобраћаја на еко систем.

Овлашћени је судски вештак код Окружног суда у Београду, за област железнички саобраћај и транспорт. До сада је извршио 28 експертиза из области за коју је биран.

Као један од аутора учествовао на изради 74 студије, пројекта и елабората, а на 24 студије и пројекта био руководилац истраживања. У домаћим стручним часописима објавио 36 научних и стручних радова, као и 21 ауторски рад из историје железнице. На стручним и научним скуповима као аутор или коаутор имао 42 рада.

Био је члан комисије за безбедност железничког саобраћаја ЖТП “Београд”, први председник Железничког инжењерског друштва из Новог Сада, члан редакционог одбора Тарифско – транспортног весника и члан надзорног одбора Удружења тарифера. Већ четри године је стални сарадник часописа Today¢s Railways (Scheffield, UK).

До сада је објавио као аутор или коаутор 8 књига из области железнице.

Отац двоје деце.

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …