О удружењу “Српски Кривак”

Оснивање Удружења

Osnivanje_udruzenja

Удружење “Српски Кривак” је добровољно, неполитичко и непрофитно удружење грађана, са седиштем у Београду, које је основано ради: окупљања, дружења и сарадње слободно мислећих, угледних и успешних људи, под геслом МИСЛИ …

Read More »

Кукуруз Српски Кривак

krivak

Српски Кривак је старинска врста белог кукуруза из сорте Тврдунаца (Zea mays indurata). Користи се претежно за људску исхрану. Биљка се добро прилагођава оштрим брдско-планинским условима. Стабљика је слабо развијена али …

Read More »

Циљеви Удружења

oko_svevidece3

Осим основног циља који се односи на: окупљање, дружење и сарадњу слободно мислећих, угледних и успешних људи, под геслом “мисли српски делај светски”, удружење “Српски Кривак” има и следеће подциљеве: Афирмација аутентичних …

Read More »