Проф. др Добривоје Михаиловић

dobrivoje_mihailovic_4

Лични подаци:

Име и презиме: Добривоје Михаиловић
Име оца: Милутин
Датум рођења: 17.1.1950.
Место Рођења: Брезовац


Контакт подаци
:

Адреса: Аранђеловац, Чегарска 31
Телефон: 034/722-151
Факс: 034/713-234
Мобилни: 069/889-3187


Стално запослење
:

Установа: Факултет организационих наука, Београд
Телефон: 011/395-0850
E-mail: mihailovic.dobrivoje@fon.bg.ac.rs
Website: www.fon.ac.rs

Научни рад:

Научна област: Менаџмент људских ресурса
Ужа научна област: Психологија организације
Страни језик: Немачки (чита, говори и пише)
Индекс цитираности научних радова: 7
Број радова на SCI листи: 2
Број радова на проширеној SCI листи: 7

Наставни интерес:

Менаџмент људских ресурса, Психологија организације, Психологија рада, Лидерство, Тимски рад, Мотивација, Конфликти, Стрес, Људска грешка, Организационо понашање, Методологија научних истраживања у друштвеним и хуманистичким наукама, Пројектовање научних истраживања, Примена методе студије случајева, Рефлексивна пракса, Самоусавршавање…

Оцене студената:

Од почетка увођења оцењивања рада наставника од стране студената на Факултету организационих наука, увек је оцењиван натпросечним оценама. Анкете су обављане на великом узорку од преко 300 испитаника. Приликом оцењивања рада професора за предмет “Мотивација и руковођење”, школске 2004/05. године, добио је највишу оцену 10,00. Приликом свих спроведених оцењивања изван факултета, а посебно на семинарима за руководиоце у привреди, здравству и спорту, увек је добијао високе или натпросечне оцене.Кратка биографија:

Проф. др Добривоје Михаиловић рођен је 1950. године у Брезовцу, Аранђеловац. Филозофски факултет, група за психологију, завршио је 1974. године као први у генерацији. Магистрирао је 1982. а докторирао 1986. године, на Факултету организационих наука. Од дипломирања (1974) ради као психолог у РО “Буковичка бања” у Аранђеловцу, а од 1986. до 1989. године био је директор РХ Завода “Буковичка бања” у Аранђеловцу.

1989. прелази на Факултет организационих наука где је прошао сва звања од асистента до редовног професора. Од 1990. је руководилац Центра за истраживања и развој кадрова ФОН-а, а од 2010. шеф Катедре за менаџмент људских ресурса. Предавао је на свим државним универзитетима у Србији а “визитинг професор” постдипломских и докторских студија је на универзитету у Марибору и Источном Сарајеву. Био је ментор или члан комисије у изради и одбрани већег броја докторских дисертација, магистарских, специјалистичкрих, мастер и дипломских радова. Рецензирао је више саопштења, радова, књига, уџбеника и монографија.

Активни је члан Савеза психолога Србије у оквиру кога је био председник 30, 33. и 40. Сабора психолога Србије и председник програмског одбора 50. и 56. стручно-научног скупа психолога Србије. Био је уводничар, модератор, предавач по позиву и излагач на више међународних и националних научних скупова из области психологије рада, менаџмента и организационих наука. Излагао (предавао) је на стручним скуповима и универзитетима у Катовицама, Минхену, Солуну, Волосу, Атини, Софији, Сегедину, Нитри…

Самостално или као првопотписани аутор објавио је 36 књига, монографија и уџбеника од који су нека објављена у више издања (Психологија организације: 11, Методологија научних истраживања: 3, Менаџмент-људска страна: 3). Објавио је више од 100 радова на научним скуповима и часописима националног и међународног значаја. Објавио је и неколико радова у часописима са инпактом SCI листе или проширене листе. Био је главни и одговорни уредник часописа “Билтен”, уредник часописа “Менаџмент” и “Кадровска пракса” и рецензент у часописима “Теме”, “Организација”, “Психологија”, “Синергија”…

Образовање:

1986. Докторат: “Структура мотивације за рад”, Факултет организационих наука, Универзитета у Београду
1982. Магистратура: “Утицај индустријске буке на здравље и понашање радника”, Факултет организационих наука, Универзитета у Београду
1974. Диплома, Филозофски Факултет, Универзитета у Београду

Усавршавања:

1982. “Заштита од индустриске буке”, стручно усавршавање у трајању од 3 месеца, Минхен, СР Немачка.
1987. “Климатски фактор у превенцији, лечењу и рехабилитацији”, стручно усвршавање здравствених радника, Катовице, Пољска.


Професионално искуство:

Универзитетско
2003. Редовни професор, “Психологија организације”, ФОН, Универзитет у Београду
1999-2003. Ванредни професор, “Психологија организације”, ФОН, Универзитет у Београду.
1995-1999. Доцент, “Психологија организације”, ФОН, Универзитет у Београду
1988-1995. Асистент, “Психологија организације”, ФОН, Универзитет у Београду 

Педагошко ангажовање на другим високошколским институцијама
2004. Пофесор до 1/3 на Факултету техничких наука, Универзитета у Новом Саду
2000-2005. Пофесор до 1/3 на Филозофском Факултету, Универзитета у Нишу,
2000-2004. Професор до 1/3 на Техничком факултету у Чачку, Универзитета у Крагујевцу
2010-2011 Професор на Техничком факултету “Михаило Пупин” у Зрењанину

Консултантске услуге и слично
Члан Управног одбора “Буковичка бања” а.д. Аранђеловац, од 1998-2003.
Стручни сарадник, “Желвоз”, Смедерво, од 2008-2010.
Консултант, “Тигар”, Пирот, од 1998-2000.

Остало

1990-1996. Директор Центра за истраживања и развој кадрова ФОН, Универзитет у Београду
2010. Руководилац Центра за менаџмент људских ресурса, ФОН, Универзитет у Београду
2010. Шеф Катедре за менаџмент људских ресурса, ФОН, Универзитет у Београду

Наставни предмети на Факултету организационих наука:


Докторске студије 

2009. Методологија научних истраживања
2009. Менаџмент људских ресурса
2009. Менаџерски стрес
2010. Сајбер психологија
2011. Организационо понашање и култура

Мастер студије 

2008. Пословна психологија
2008. Међусобни односи
2008. Лидерске вештине

Специјалистичке (академске и струковне) студије 

2009.Тимски рад
2008. Организационо понашање
2006. Лидерство и менадџмент
2009. Менаџмент људских ресурса

Последипломске студије 

2000. Руковођење и предузетништво
2008. Психологија криминала
2009. Лидерство у здравству

Редовне студије 

2010/11 Психологија
2010/11 Интерперсонални односи и групна динамика
2010/11 Мотивација и руковођење


Наставни предмети на другим високошколским установама:


Докторске студије:

2008. Методлогија научних истраживања, Факултет за производни менаџмент,Требиње
2005. Методлогија научних истраживања, Факултет за менаџмент Нови Сад


Мастер студије:

2009. Менаџмент у спорту, Факултет за спорт и физичку културу, Београд
2010. Лидерство и менаџмент, Факултет техничких наука, Нови Сад


Специјалистичке (академске и струковне) студије:

2009-20011. Лидерство у систему здравствене заштите, Медицински факултет, Београд
2010-2011. Методлогија научно-истраживачког рада, Саобраћајни факултет, Београд


Редовне студије:

2010-2011. Управљање предузећем, Факултет техничких наука, Нови Сад
2010-2011. Психологија рада и Педагошка психологија, Технички факултет, Зрењанин
2010-2011. Покретање пројеката, Технички факултет, Чачак

Акредитовани програми од стране Министарства здравља:

20010 Менаџмент у систему здравствене заштите, Специјалистичке струковне студије, Медицински факултет, Београд
2010. Методлогија научних истраживања у здравству, Програм континуиране едукације здрвствених радника, Министарство здравља
2010. Тимски рад у здрвству, Програм континуиране едукације здравствених радника, Минисарство здравља

Иновације знања (семинари, курсеви, радионице, обуке…):

2010. Континуирана медицинска едукација, КБЦ “Лаза Лазаревић”, Београд
2009. Савремене тенденције развоја менаџмента, Привредне организације Србије
2000. Пословна сарадња приватног и јавног сектора, Привредна комора Србије


Педагошки резултати на Факултету организационих наука:


Докторске студије

1998-2010. Ментор 8 пута

Мастер студије

2010. Члан Комисије 7 пута
2009. Ментор на радовима 13 пута
2008. Члан Комисије 16 пута
2007. Члан Комисије 7 пута


Магистарске студије

1996-2010. Ментор 8 пута

Специјалистичке студије

2007-2010. Ментор 18 пута

Дипломски радови

2007-2010. Ментор око 40 пута


Педагошки резултати на другим високошколским установама:


Докторске студије

2007-2010. Ментор 2 пута

Мастер студије

2010. Члан Комисије 3 пута

Магистарске студије 

2007-2009. Ментор 7 пута

Дипломски радови

2007-2010. Ментор 12 пута
Чланство у научним и стручним асоцијацијама:

2010. Друштво психолога Србије, члан Управног одбора
2009. Секција за професионалну оријентацију Друштва психолога Србије, члан председништва


Награде и признања:

2010. “Визитинг професор” Универзитета у Марибору, Словенија
2009. “Визитинг професор” Универзитета у Источном Сарајеву


Одбори часописа и научних скупова:

2010. Члан редакције “Организација”, Факултет организационих веда Крањ
2009. Председник Програмског одбора на Међународном стручном скупу психолога, Копаоник.
2008. Руководилац Симпозијума на Међународном научно-стручном скупу психолога, Палић.
1994. Председник Организационог одбора на 30, 33.и 40. Сабору психолога Србије.
1991. Председник Програмског одбора на 42. Стручно-научном скупу психолога, Златибор


Рецензије научних и стручни радова:

2010. Више радова, “Теме”, Филозофски факултет, Ниш
2009. Више радова, “Организација”, Факултет организационих веда, Крањ
2008. Више радова, Зборник 56. Научног скупа психолога, ДПС, Београд
2007. Више радова, “Менаџмент”, ФОН, Београд


Публикације и истраживања

Монографије, публикације међународног и националног значаја

 1. Добривоје Михаиловић, “Структура мотивације за рад”, Центар, Београд, 1988. страна 286
 2. Добривоје Михаиловић, “Аранђеловац-културно историска баштина”, Научна књига, Београд, 1989. страна 176
 3. Добривоје Михаиловић, “Психофизиологија рада”, ВТШ, Аранђеловац, 1990. страна180
 4. Добривоје Михаиловић, “Методлогија научно-истраживачких пројеката”, Савез психолога Србије, 1993. страна 230
 5. Филип Шуковић, Добривоје Михаиловић, “Психологија организације, ДПС, Београд, 1993. страна 270
 6. Добривоје Михаиловић и група аутора, “Иновативно предузеће”, ФОН, Београд, 1995. страна 327
 7. Добривоје Михаиловић “Методлогија научних истраживања”, ФОН, Београд 1999, страна 248
 8. Добривоје Михаиловић, “Људска страна менаџмента”, Факултет техничких нука, Нови Сад, 2002. страна.230
 9. Добривоје Михаиловић, Весна Боровњак, “Менаџерски стрес”, ФОН, Београд, 2002. страна 290
 10. Добривоје Михаиловић и грпа аутора, “Лексикон менаџмента”, ФОН, Београд, 2003. страна 365
 11. Добривоје Михаиловић, Слободан Ристић. “Тимски рад и радни апсентизам”, ВЖШ, Београд, 2006. страна 302
 12. Добривоје Михаиловић, Зоран Чегањац, Душан Вучетић, “Људска грешка”, РИКО, Београд, 2007. страна 187
 13. Добривоје Михаиловић, Слободан Ристић, “Култура комуникација”, ФОН, Београд, 2008. страна 387
 14. Добривоје Михаиловић и Слободан Ристић, “Организационо понашање”, ФОН, Београд, 2009. страна 588
 15. Добривоје Михаиловић, “Психологија рада и организације”, ФОН, Београд, 2010. страна 356
 16. Добривоје Михаиловић, Слободан Ристић, “Бука- психофизиолошке последице”, ФОН, Београд, 2011. страна 188
 17. Добривоје Михаиловић, “Лидерске компетенције”, ФОН, Беогрд, 2011.
 18. Добривоје Михаиловић, “Вештине преговарања”, ФОН, Београд, 2011.

Радови објављени у часописима међународног и националног значаја

Добривоје Михаиловић, LEADERSHIP AND MOTIVATION: LEADER AS A MOTIVA TOR AND AS A MOTIVATED ONE, Tourism and Hospitality Management, Faculty, вол. 8, но. 1, Опатија, Хрватска,
Добривоје Михаиловић, “Психолошки проблеми менаџмента”, Зборник радова, VII међународни симпозијум: Менаџмент промена – SymOrg 2000.
Добривоје Михаиловић, Ивана Ковачевић “Пословне комуникације и карактеристике запослених менаџера”, Психологија, 2008.


Радови објављени у зборницима међународних и националних научних скупова


Добривоје Михаиловић, “Стил рада YU менаџера”, Међународни симпозијум “SIMORG”, Врњачка Бања, 1896.

Научноистраживачки пројекти, техничка и развојна решења, патенти

Добривоје Михаиловић “Психофизиолошки поступак лечења гојазности”, Завод за патенте Србије, бр. 128/90

 

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …