Проф. др Душан Цогољевић

Проф. др Душан Цогољевић рођен је 28.09.1954. године у Београду.

Дипломирао је на Факултету за физичку културу Нови Сад, Универзитета у Новом Саду 1984. године и тиме стекао звање професор физичког васпитања. Магистрирао је на Факултету за туризам и угоститељство, Универзитета „Св. Климент Охридски“ у Битољу 2011. године на смеру Менаџмент у осигуравајућим компанијама, одбраном магистарске тезе на тему: „Формирање и пласман средстава техничких резерви у неживотном осигурању“ и тиме је стекао академски назив магистар наука из области осигурања. Докторску дисертацију на тему ”Перспективе развоја животног осигурања у земљама у транзицији” одбранио је 28.11.2013. год. на Економском факултету, Универзитета за пословни инжењеринг и менаџмент Бања Лука, у Бања Луци и тиме је стекао академски назив доктора економских наука.

Од 1976. до 2005. године био запослен у АД „Југодрво“ Београд, где је, између осталог, обављао функцију руководиоца и директора сектора. Један је од оснивача Високе пословне школе из Чачка, на којој је био запослен од 2006. до 2010. године. Од 2010. године запослен је на Високој школи за пословну економију и предузетништво, чији је оснивач. У школи је обављао послове помоћника директора за логистику и развој и стекао је наставно искуство учествовањем у извођењу предавања и вежби из предмета уже научне области Економија и финансије, износећи своје богато искуство из привреде. Од 2012. године запослен је на Високој пословној школи „Проф. др Радомир Бојковић“ у Крушевцу кроз допунски рад, као професор струковних студија за ужу научну област Економија.
2013. године изабран је у звање доцента за ужу научну област Економија и финансије на Високој школи за пословну економију и предузетништво у Београду, а 2018. године биран је у звање вандредног професора за исте научне области.

2008. године са сарадницима је формирао ШК Јелица ПЕП Горачићи.
Дана, 28.04.2018. године изабран је за председника Шаховског савеза Србије.