Јована Кнежевић, др вет.мед.

 

Jovana_Knezevic

Лични подаци:

Рођена је 14. августа 1958. године, у Београду. 


О
бразовање:  

Ветеринарски факултет Универзитета у Београду, смер ветеринарска медицина, специјализација из клиничке фармакологије. 


Радна 
биографија:

2000-2008. Стручни сарадник у Одсеку за регистрацију и регулаторне послове Института за вирусологију, вакцине и серуме “Торлак”. Одговорна особа за рекламацију производа. Одговорна особа за регистрацију и фармако вигиланцу ветеринарских производа.

1998-2000. Сарадник Оделења фармацеутике Института за имунологију и вирусологију “Торлак”

1988-1998. Сарадник у Центару за имунолошка истраживања “Бранислав Јанковић”, у Хистолошкој лабораторији, на комплетној процедури прављења и анализирања хистолошких препарата из области аутоимуних болести.


Усавр
шавање: 

 2004.  Курс: Improving Medicines Management Practice Crown Agents (Vesna Koblar)

 2004.  Семинар о поступку и захтевима за добијање дозволе за стављање лекова у промет.

 1999.  Специјализација из Клиничке фармакологије, Ветеринарскифакултет, Универзитет Београд.

 1997.  Курс: Примена стереологије у биолошким системима (морфометријска анализа), Билошки факултет, Универзитет у Новом Саду.

 1994.  Обука: Имунохистохемијско бојење, лабораторијадр сц.Наде Зечевић, Биолошки Институт “Синиша Станковић”.

 
Језик: матерњи (српски) и енглески.

Рад на рачунару: Да

Возачка дозвола: карегорија”Б”

  

НАУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ *


R
20   Поглавља у књигама и прегледни чланци 

 R23  Поглавље у књизи; прегледни чланак у водећем часопису, у тематском зборнику радова, у монографији, или едицији посвећеној одређеним научним областима (R=2)

  1. Мићић М., Живковић И., Миљковић Б., Кнежевић Ј., Ђерговић Д., Секулић М., Диферентовање Б лимфоцита живине. Ревијски рад. Наука у живинарству 1998, 2; 151-162.

  R52  Рад у часопису међународног значаја(R=3) 

  1. Мићић М., Живковић И., Ђерговић Д., Кнежевић Ј., Ловрен М., Угрешић Н., Effect of chronic stress on the sympathetic component of the thymus.Acta Veterin. 1997, 47; 283-293.

 R60    Објављени радови националног значаја 

    R62  Рад у часопису националног значаја(R=1,5)

  1. Ђерговић Д., Живковић И., Старчевић В., Кнежевић Ј., Милошевић В., Велковски С. и Мићић М., Stereological analysis of the rat thymus after central applied somatostatin-28. Fol. Anat. 1996, 24; 7-9.
  2. Живковић И., Ђерговић Д, Кнежевић Ј., Миљевић Ч., Ловрен М., Секулић М. Мићић М., Volume of the rat thymic cortex and medulla in an animal model of depression. Fol. Anat. 1996, 24; 9-10.
  3. Миљковић Б., Кнежевић Ј., Живковић И., Ðерговић Д., Русов Ч., Мићић М., Effect of vacctination against Marek’s disease on the bursa of fabricius: Stereological analyses. Folia Anat. 1997, 26; 45-46.
  4. Миљковић Б., Живковић И., Ђерговић Д., Кнежевић Ј., Русов Ч., Ловрен М. Мићић М., Морфометријска анализа timusa burze Fabricius и слезине пилића након давања вакцине против Марек-овог обољења у комбинацији са Endoksanom. Наука у живинарству 1998, 1-2; 53-61.
  5. Мићић М., Живковић И., Ђерговић Д., Кнежевић Ј., Ловрен М., Morphometric characteristics of thymus after forced swimming test at young rats: Stereological analyses. Fol Anat. 1999, 27; 46-48.
  6. Миљковић Б., Русов Ч., Живковић И., Ђерговић Д., Кнежевић Ј., Ашанин Р.,Секулић М., Мићић М., Stereological analysisi of the chicken thymus and bursa of fabricius infected by Marek’s disease virus.Fol. Anat. 1999, 27; 49-51.

 R70    Радови објављени у изводима 

    R72  Рад саопштен на скупу међународног значаја штампан у изводу у посебном броју научног часописа (R=0,5) 

  1. Живковић И., Ђерговић Д., Угрешић Н., Кнежевић Ј., Секулић М., Миљевић Ч., Мићић М., Косец Д., Effect of depression on the rat thymic monoamine content. Europ. J Neurosci. 1996. suppl. 9; p. 200.
  2. Мићић М., Живковић И., Ђерговић Д., Кнежевић Ј., Ловрен М., Миљевић Ч., Changes of the rat thymocytes subsets induced by depression. Europ. J. Neurosci. 1996, suppl. 9; p.196.
  3. Мићић М., Ђерговић Д., Живковић И., Бајић А., Кнежевић Ј., Миљевић Ч., Угрешић Н., Секулић М., Оrphofuncional characteristics of the rat thymus induced by depression.Europ. J. Neurol. 1996, suppl.3; p. 34.
  4. Живковић И., Ђерговић Д., Косец Д., Кезић А., Кнежевић Ј., Секулић М. анд Мићић М., Long’lasting effects of acute and chronical stress on thymocyte subpopulations in female rats. Immunol. Today.1997, suppl.56: p. 466.
  5. Ђерговић Д., Живковић И., Кезић А., Косец Д., Ловрен М., Кнежевић Ј. и Мићић М., Effect of acute stress on thymocyte subpopulation in young male and female rats. Immunol Lett. 1997, suppl.56: p. 466.
  6. Живковић И., Ђерговић Д., Косец Д., Кезић А., Кнежевић Ј., Секулић М. и Мићић М., Long’lasting effects of acute and chronical stress on thymocyte subpopulations infemale rats .Immunol. Today.1997, suppl.56: p. 466.
  7. Мићић М., Ђерговић Д., Живковић И., Кнежевић Ј., Милошевић В. и Старчевић В., The thymic cholinergic innervation of young rats centrally treated with somatostatine. Europ. J. Neurosci. 1998, 10; suppl. 10, p. 229.
  8. Ђерговић Д., Мићић М., Живковић И., Кнежевић Ј., Милошевић В. и Старчевић В., The thymic monoaminergic innervation after centrally applied somatostatin in young rats. Europ. J. Neurosc. 1998, suppl. 10; p. 232.

    R72  Рад саопштен на скупу међународног значаја штампан у изводу (R=0,5) 

  1. Живковић И., Ђерговић Д., Бајић А., Кнежевић Ј., Миљевић Ч., Косец Д. и Мићић М., Depression alter subpopulations of thymocytes in the young rats. 12th International Conference on Lymphoid Tissues and Germinal CenterImmune, Reactions. Graz, July, 1996.
  2. Рајић И., Миљковић Б., Илић З., Кнежевић Ј. и Мићић М., Effect of acid pack’4   way on the thymus and bursa of Fabricius of chickens: A morphometrical study. XIth International congress of the world veterinary poultry association, Budapest, 18-22 august, 1997.

    R73  Рад саопштен на скупу националног значаја штампан у изводу (R=0,2)

  1. Ђерговић Д., Живковић И., Угрешић Н., Кнежевић Ј., Секулић М. и Мићић М., Changes in thymus induced by chronic stress during pubertal period. II Научни састанак имунолога Југославије, Београд, 25-27 септембар. 1997.
  2. Живковић И., Кезић А., Ђерговић Д., Кнежевић Ј., Ловрен М. и Мићић М., Comparison of effects of chronic and acute stress in adult male rats: thymic subpopulation. II Научни састанак имунолога Југославије, Београд, 25-27 септембар. 1997.
  3. Кнежевић Ј., Миљковић Б., Живковић И., Ђерговић Д., Русов Ч. и Мићић М., Ефекат вакцине против Марекове болести на бурзу пилића: Стереолошка анализа. IV основни стереолошки семинар и III симпозијум из стереологије “Меморијал проф. др Милана Кецмана”, Нови Сад, јуни 3-6. 1997.
  4. Живковић И., Ђерговић Д., Кнежевић Ј., Ловрен М. и Мићић М., Морфометријске карактеристике тимуса младих пацова након присилног пливања: Стереолошка анализа. IV Симпозијум из стереологије “Меморијал проф. Милан Кецман”, Нови Сад, мај, 1998.
  5. Миљковић Б., Русов Ч., Живковић И., Ђерговић Д., Кнежевић Ј., Ашанин Р., Секулић М. и Мићић М., Стереолошка анализа тимуса и бурзе пилића инфицираних вирусом Марек-ове болести. IV Симпозијум из стереологије “Меморијал проф. Милан Кецман”, Нови Сад, мај, 1998.
  6. Миљковић Б., Живковић И., Ђерговић Д., Кнежевић Ј., Русов Ч., Ловрен М. и Мићић М., Морфометријска анализа timusa, burze Fabricijus и слезине пилића након давања вакцине против Марек-овог обољења у комбинацији са Endoksanom. Други Југословенски симпозијум “Наука у живинарству” са међународним учешћем, Врњачка бања, новембар, 1998.
  7. Шабан А., Ђерговић Д., Кнежевић Ј., Живковић И., Стаматовић С., Старчевић В. и Мићић М., Ефекти централно апликованог somatostatina на морфометријске карактеристике тимуса јувенилних мужјака пацова. VI Симпозијум из Стереологије “Меморијал проф др Милана Кецмана”, Нови Сад,1999.
  8. Ђерговић Д., Кнежевић Ј., Живковић И., Сабан А., Стаматовић С., Старчевић В. и Мићић М., Стереолошка анализа тимуса јувенилних мужјака пацова након централно апликованог somatostatina: Нумеричка густина и дијаметар timocita. VI Симпозијум из Стереологије Меморијал проф др Милана Кецмана, Нови Сад, Новембар , 1999.
 

 


Класификовано према важећој класификацији МНТР РС, наведеној у оквируКритеријума за стицање научних звања

 

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …