Милан Ћирковић, дипл. ек.

Milan Cirkovic 1

Рођен је у Атеници 1948. године, у српској, сељачкој, домаћинској породици. Четири разреда основне школе завршио је у месту рођења. Од петог до осмог разреда и Средњу eкономску школу завршио је у Чачку. Дипломирао је на Економском факултету у Београду, 1972. године.

После дипломирања, запослио се у Радио телевизији Београд, где је више од 37 година радио разноврсне послове, oд оперативних до сложених, који се односе на управљање деловима система у областима: економије, финансија, маркетинга, искоришћавање ауторских и сродних права.

У РТС радио је у свим организационим целинама. Конкретан рад, енергију, памет и време уложио је у пословање:

  • Радио Београда, где је радио од систем аналитичара до руководиоца Плана и анализе,
  • Продукције грамофонских плоча РТБ, где је више од једне деценије био заменик генералног директора
  • Телевизије Београд, у којој је пет година провео на месту помоћника директора за економске, финансијске и правне послове и
  • РТС систему, где је био први директор маркетинг Агенције РТБ, Директор ЕПП РТБ и директор маркетинга РТС.

Највећи успех у професионалном послу је учешће у стварању, тада пословно моћне фирме, ПГП РТБ. Под тим именом, познатим и признатим и ван граница наше земље, објављени су и дистрибуирани милионски тиражи плоча и касета. Дела из тих времена и данас доминирају нашом музичком сценом и представљају право благо и трајни запис српске културне музичке и говорне баштине.

Вредан пажње је и рад у Телевизији Београд на увођењу нових пословних стандарда у продукцији и копродукцији ТВ серија и ТВ филмова, као и директних преноса великих догађаја.

Учествовао је у формирању маркетинг Агенције РТБ, руководио је пословима из области финансија и маркетинга, учествовао у успостављању, и развоју канала дистрибуције САТ ТВ (сателитска ТВ), ДТВ (дигитална ТВ) и других напредних сервиса РТС.

По одласку из РТС, 2009. године, наставио је активан рад, као консултант, у породичној фирми за маркетинг, заштиту и експлоатацију интелектуалне својине -“Магмедиа”. Ангажован је, у својству независног консултанта, на пословима дистрибуције и маркетинга TВ програма у ИП и ВEБ ТВ системима (мрежама) намењеним српској заједници широм света, као и на пројектима експлоатације сродних и ауторских права и финансијама.

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …