Милан Стеванчевић, дипл.инж.ел.

 

Milan Stevancevic

milbe770@gmail.com

 

Милан Т. Стеванчевић, дипломирани инжењер електронике и телекомуникација, у пензији, рођен је 30. септембра 1937. године, у Београду.

Објавио је више научних радова који су разматрани и усвојени од стране Међународног консултативног комитета Међународне уније за телекомуникације, која је специјализована агенција Уједињених Нација.

Ови радови су добили највеће светско признање и објављени су: 1982, 1986. и 1990. године, у “Raport 840, Spectrum Utilization Volume 1 CCIR”. “Raport” представља први признати научни допринос Југославије, сада Србије, из области телекомуникација у Уједињеним Нацијама.

Био је:

 • Активни учесник и аутор више научних радова који су објављени на међународним симпозијумима о електромагнетној компатибилности и међународним конференцијама (Вроцлав, Женева, итд).
 • Аутор више међународних билатералних споразума: Тунел “Караванке” између Југославије и Аустрије и “Бездан – Мохач” између Југославије и Мађарске.
 • Један од ко-аутора више међународних конвенција и међународних билатералних уговора (Ница 1988; СОЛАС Лондон 1986.).
 • Руководилац експертске групе у Југославији за израду новог Закона о телекомуникацијама и аутор више подзаконских аката из области телекомуникација.
 • Као међународни експерт, учесник многих међународних административних конференција (Женева 1978, 1982, 1983, 1984, 1986).
 • Учесник и аутор више параграфа на Светској административној конференцији за расподелу геостационарне сателитске орбите ORB 2 1988. у Женеви.
 • Учесник Светске конференције о расподели краткоталасних фреквенција HFBC 2 1987.
 • Делегат на Европској конференцији о расподели FM радио фреквенција, Женева FM 1982. и Женева 1984.
 • Учесник и ко-аутор (у сарадњи са америчком делегацијом) Поглавља 4. на Заседању Међународне поморске организације IMO, Лондон 1983, 1987.
 • Ативни учесник Међународне сателитске поморске организације INMARSAT, Лондон 1988, 1987, 1986, 1992. године, и учесник је заседања сателитских организација INTELSAT.
 • Један од аутора одредби Европске сателитске конвенције EUTELSAT, Париз 1986.
 • Члан делегације на Конференцији опуномоћеника влада земаља чланица Међународне уније за телекомуникације (Ница 1988).
 • Ативни учесник Светске радио конференције Malaga – Torremolinos 1992.
 • Руководилац експертске групе Пентагоналне иницијативе и касније Средњоевропске иницијативе Беч 1989, Будимпешта 1990. и Београд 1992.
 • Руководилац експерата и члан делегације Конференције за Балканску сарадњу, Истанбул 1998. итд.
 • Аутор више стручних и научних радова о коришћењу радиофреквенцијског спектра из области електромагнетне компатибилности који су објављени од 1975. до 1988. године.
 • Руководилац групе за истраживање радиофреквенцијског спектра.
 • Професор телекомуникационих мерења од 1971. до 1975. године.
 • Повереник Савезне владе за ратификацију међународних конвенција из области телекомуникација које је ратификовала Савезна Скупштина од 1975. до 1998. године.
 • Учесник више заседања Дунавске комисије.

 

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …