Предавање Бате Ђорђевића

Бата Ђорђевић, председник Спортског клуба Српског Кривака, одржао је 28.08.2021. године предавање које је представило удружење Живимо здравије и предложило делове Програма који се односе на могућност унапређења наставе, нове идеје које би се у перспективи могле примењивати у настави, и нове могуће акције које би допринеле повећаном обиму укључивања предшколске и школске популације, у оквиру скупа “Саремене тенденције у настави физичког васпитања”, у организацији Српског савеза професора физичког васпитања и спорта и Удружења педагога физичке културе Београда. Комплетно излагање се може прочитати на овом линку.

Check Also

Кошаркашки споменар

Бата Ђорђевић, председник Спортског клуба Српског Кривака, позива чланове и пријатеље удружења на “Кошаркашки споменар” …