Проф. др Љиљана Клисић

Биографија

Љиљана Клисић је специјалиста Клиничке психологије и Психотерапеут, Доктор медицинских наука из области психотерапије, Универзитетски професор, Лиценцирани Radix Trener(K/R), Едукатор рајхијанске дубинске Телесне психотерапије –водитељ акредитоване постдипломске школе TePsyntesis. 

Од 1976. развија прву нашу школу Телесне Психотерапије TePsyntesis и доноси знање о вези психе и тела на подручје југозападног Балкана. Залаже се за развој емоционалне писмености и за стварно сексуално васпитање. Касније креира неке иновације у области психотерапије. Предлаже теорију: Примат срца, као и класификације развоја: агресије, оргазма, траума, блаженства, итд. Даје идеје за наставак теорија : психо-сексуалног развоја, развоја карактерних структура, итд.  Даје предлог теорије психо-агресивног развоја, појам агразма, стварне Моћи, итд… 

Оснива прво Удружење телесних психотерапеута – Србије 1996. а 1998.- Југославије и придружује их европском удружењу EABP. Даље 2003 оснива Светски консил-савет за Телесну психотерапију (WCBP) при World Council for Psychotherapy (WCP) а 2014 оснива Савет Телесних психотерапеута Србије  и подиже га на светски ниво са WCBP. Редован је члан EAP, WCBP, RTA и др.   

Написала је више књига, руководила је научним истраживањима, објавила више десетина чланака у стручним часописима у иностранству и у земљи, имала више стотина наступа у јавним медијима за ширу публику, итд.     

Радила је на повишењу менталног стандарда и храбро је говорила о табу темама, носила се са многим предрасудама о важним областима живота и залагала се за профињавање сирових нагона сексуалности и агресије, борила се против отуђења и сл. У том контексту је касније предложила неке иновације у схватању психосексуалног развоја човека: Примат Срца.

Прва на свету је понудила побољшани модел за базу психотерапије који даје веће могућности. Јер већина Психотерапија као основу за рад узима Фројдов модел психо-сеxуалног развоја. Она после оралног, аналног, фалусног и гениталног Примата, поставља Дијафрагматски, Срчани, Недуални Примат, чиме поставља један хуманији модел већих могућности базиран на научним истраживањима.

Прва на свету поставља теорију психо-агресивног развоја која омогућава да се развој агресије води даље од Мрачне Моћи ка Хуманој, стварној Моћи.

Прва на свету поставља традицију Чојства као важну Его функцију са два ступња.

Прва на свету је поставила Класификацију Оргазма. Дефинисала је Функцију Блаженства.

Прва на свету је поставила Класификацију Агразма и дефинисала законитости.

Прва на свету је дефинисала нове Карактерне Структуре. И указује на могућности даљег развоја. Наиме, после гениталног карактера се формира Срчани карактер после чега долази до растапања карактера јер нема више смрзнуте функције и то доводи до стања НеКарактера.                    

Прва на свету даје нову Траума класификацију: Онто траума, Табу траума, траума Саосећајности, Цивилизацијска траума, итд.; уствари освешћује  начин на који друштво утиче на настанак Трауме.

И многе друге иновације …..

Укратко: Бори се против отуђења а за налажење људи у Љубави.

Биографија, библиографија, књиге, чланци, фотографије и други материјалие доступни су на страници Примат срца проф.др Љиљане Клисић.

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …