Проф. др Милоје Ракочевић

Проф. др Милоје Ракочевић

Милоје М. Ракочевић рођен је у селу Спонце, општина Медвеђа код Лесковца. Гимназију је учио у Лесковцу и Приштини, студије биологије и хемије на Вишој педагошкој школи у Приштини, потом студије хемије, магистратуру и докторат на Природно-математичком факултету у Београду.

Био је редовни професор на Одсеку за хемију Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу. Од октобра 2003. године је у пензији. Дужи низ година предавао је Теорију генетског кода и Информациону биологију и на постдипломским студијама у Центру за молекуларне машине Машинског факултета у Београду.

Сада живи и ради у Београду. Првенствено се бави истраживањем генетског кода, али и могућом егзистенцијом универзалног кода природе; таквог, какав је изражен у генетском коду, хемијском коду (периодном систему Мендељејева), природном говорном језику, а затим и у делима класика: Мојсија и Светог Јована Богослова, као и у поетским делима Хомера, Дантеа, Шекспира, Гетеа, Пушкина, Његоша и Толстоја, предочавајући тај и такав код као једно из мноштва могућих “читања” Логоса (Универзална свест као универзално поимање универзалног кода).

Објавио је неколико научних монографија:

• Генетичке информације (Стручна књига, Београд, 1988)
• Гени, молекули, језик (Научна књига, Београд, 1988)
• Logic of the genetic code (Научна књига, Београд, 1994)
• Genetic code as a unique system (Студентски културни центар у Нишу и Бина у Београду, 1997)
• Његошев исконски логос (Интерпрес, Београд: том I, 2000. и том II 2003)
• Визионарством ка врху: стваралачки пут Милана О. Распоповића (Завод за уџбенике, Београд, 2012)
• Његошева по(и)етика (Питура, Београд, 2015).

Објавио је и већи број научних радова, како у домаћим, тако и у иностраним часописима интернационалног статуса и значаја:

• Journal of theoretical biology
• Biosystems
• Buletten of mathematical biology.

Члан је више домаћих и интернационалних друштава и асоцијација; експерт је за област опште хемије и генетске биохемије у Србији, као и за област иницијалне генетичке информације при интернационалној Фондацији Origin-of-Life (Meryland, USA).