Проф. др Радмило Рончевић

Radmilo Roncevic

ЛИЧНИ ПОДАЦИ:

 • Датум рођења:   20.1.1938.


ОБРАЗОВАЊЕ:

 • Гимназија, Нови Сад.
 • Војна академија, Школски центар, Љубљана.
 • Медицински факултет, Београд.
 • Стоматолошки факултет, Београд.
 • Специјализација максилофацијалне хирургије, ВМА, Београд.
 • Специјализација пластичне  хирургије, Медицински факултет, Загреб.
 • Специјализација оралне хирургије, Медицински факултет, Загреб.
 • Субспецијализација краниофацијалне хирургије, Mayo Clinic, USA.
 • Субспецијализација хирургије очне дупље, New York Univesity Medical Center.
 • Докторат медицинских наука, ВМА Београд.


ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА:
                             

 • Доцент, Медицински факултет Нови Сад.
 • Професор, Медицински факултет Ниш.
 • Научни саветник, Министарство за науку Републике Србије.
 • Visiting professor, Pen State University, USA .
 • Visiting professor, Hanover Universitet, Немачка.
 • Visiting professor, Sankt Petersburg University, Русија.


ЧЛАНСТВО У ПРОФЕСИОНАЛНИМ УДРУЖЕЊИМА:
       

 • Српско лекарско друштво
 • Српско удружење за пластичну, реконструктивну и естетску хирургију.
 • Балканско удружење за пластичну, реконструктивну и естетску хирургију.
 • Европско удружење за пластичну, реконструктивну и естетску хирургију.
 • Светско удружење за пластичну, реконструктивну и естеску хирургију.
 • Српско удружење за максилофацијалну хирургију.
 • Европско удружење за максилофацијалну хирургију.
 • Интернационално удружење за максилофасијалну хирургију.
 • Интернационално удружење за краниофацијалну хиругију.
 • Балканско удружење за оториноларингологију.


ПУБЛИКАЦИЈЕ И ПРОФЕСИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ:
    

 • Носилац 4 научна пројекта.
 • Ментор више магистарских и докторских радова.
 • Објавио око 300 стручних и научних радова, од тога 32 у водећим светским часописима.
 • Објавио две монографије у издаваштву Завода за уџбенике Републике Србије (Београд) и Nova Biomedical (New York).
 • Написао једно поглавље у домаћем универзитетском уџбенику.
 • Написао по једно поглавље у два америчка уџбеника.
 • Одржао преко 40 предавања по позиву у великим светским центрима.
 • Поднео преко 100 реферата на великим интернационалним и светским стручним конгресима. На већини тих конгреса био предавач по позиву, преседавајући појединих седница конгреса и учесник панел дискусија.
 • У три велика европска центра урадио је показне операције за тамошње хирурге.
 • Цитиран у великим светским часописима и књигама око 400 пута.


ЗНАЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА:
                          

 • Енглески.
 • Руски.
 • Словачки.


ИЗАБРАНА ДОКУМЕНТА И РЕФЕРЕНЦЕ:

 1. Болести нашег здравства, чланак за објављивање у дневној штампи
 2. Полемика са Љиљаном Смајловић, објављивана у дневном листу “Политика”

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …