Жири за доделу награде СРПСКИ КРИВАК

Жири за доделу годишње награде има непаран број чланова. Председника и заменика председника Жирија бира Скупштина. Њихов мандат траје годину дана. Број мандата није ограничен. Чланове Жирија именује Управни одбор, а на основу образложеног, писаног, предлога председника Жирија. Жири за доделу годишње награде ради по Статуту и Правилнику за доделу годишње награде. 

Stanko_Stoljiljkovic

Председник жирија
Станко Стојиљковић, новинар

Биографија

Milovan_Matijevic

Заменик председника жирија
Милован Матијевић, дипл.инж.ел.

Биографија

Документација Жирија за доделу годишње награде:

1. Правилник о додели годишње награде
2. Записник са првог састанка Жирија од 10.9.2011.
3. Записник са другог састанка Жирија од 15.9.2011.
4. Извештај са састанка Жирија од 21.11.2012.
5. Извештај са састанка Жирија од 28.11.2013.
6. Извештај и предлог Жирија од 30.10.2014.
7. Извештај и предлог Жирија од 01.10.2015.

Check Also

Добитници награде СРПСКИ КРИВАК

Годишња награда СРПСКИ КРИВАК додељује се појединцима, који нису чланови Удружења, за нарочите заслуге и …