мр Живорад Лазић

Zivorad_Lazic

Председник

Управног одбора

Живорад Лазић рођен је 21.11.1954. године у Коларима, Република Србија. Завршио је Машинску техничку школу у Смедеревској Паланци, 1973. године. Дипломирао је 1979. године на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду, на Одсеку за ваздушни саобраћај и транспорт, с просечном оценом 8,75. За дипломски рад “Симулација саобраћаја на рулним стазама и платформама аеродрома Београд” добио је награду Привредне коморе Београда. Магистрирао је 1991. године на Факултету организационих наука Универзитета у Београду, на Смеру за кибернетику и аутоматизацију, с просечном оценом 8,75. За магистарски рад “Оптимизација турнуса у железничком саобраћују” такође је добио награду Привредне коморе Београда.

Од 1981. до 2001. године радио је у Институту за економику саобраћаја (касније: Саобраћајни институт и Саобраћајни институт ЦИП), у Београду, на пословима: стручног сарадника, вишег стручног сарадника и истраживача сарадника. Звање истраживач сарадник стекао је 1992. године, по Закону о научноистраживачкој делатности Републике Србије. Од 2001. године ради у Јавном железничком транспортном предузећу “Београд” (сада: “Железнице Србије АД“) на пословима: руководилац пројекта од посебног значаја за железницу, директор Сектора за информатику, виши саветник у Предузећу, помоћник директора Сектора за план и реструктурирање и главни координатор за реструктурирање. Од 2005-2009. године радио је као предавач у Вишој железничкој школи у Београду, на предмету “Апликативни програми на железници”, а у оквиру уже стручне области “Алгоритми и програмирање и инжењерска информатика”.

Уз рад се усавршавао на бројним семинарима и курсевима, а имао је ретку прилику и велику срећу да ради, на заједничким пројектима, с неколико изузетних стваралаца, истраживача, научника и универзитетских професора из земље и иностранства.

До сада је објавио десет радова на научностручним скуповима у земљи, шест радова у бившим југословенским републикама и два рада у иностранству. Објавио је шест радова у домаћим стручним часописима. На шест истраживачкостручних пројеката био је руководилац пројекта, а као члан радног тима учествовао је у изради 36 пројеката.

У највећа стручна остварења, по сопственој процени, спадају: (1) опште решење Кумизавиног осцилаторног проблема којим се описују резонантне појаве у систему “пантограф – возни вод”, (2) теорија статистичких узорака – утврђивање екстремних вредности расподеле третмана у Латинским квадратима и (3) корекција Истмановог алгоритма за решавање специфичних проблема “Трговачког путника”.

У последњих неколико година активно се бави хомеопатским софтвером. Један је од аутора програмског решења “Myhomeosoft” који је заснован на Бенингхаузеновом терапијском приручнику, а намењен је професионалним лекарима-хомеопатама. Бави се, такође, консултантским пословима у области: информационих технологија, саобраћаја, примењене статистике, оптимизације, као и израдом и одржавањем веб презентација, од којих су најважније:

  1. Виртуелни хомеопатско-софтверски студио
  2. www.myhomeosoft.com
  3. Независни консултанти компаније VISION
  4. Агенција за финансијски и порески консалтинг и књиговодствене услуге “Актива плус”
    www.aktivaplus.rs
  5. Агенција за књиговодствене услуге “Lina Star”
  6. Секција за хомеопатију Српског лекарског друштва (сајт је био активан од 2009-2014. године)

Један је од уредника и администратора веб сајта www.krivak.rs

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …