Доц. др Зорица Богдановић

 

Zorica_Bogdanovic

 

Биографски подаци

Зорица Бодгановић рођена је 1979. године у Београду. Основну и средњу школу завршила је у Београду. Дипломирала је на Факултету организационих наука, смер – информациони системи, 2005. године, одбраном дипломског рада под називом: “Електронска размена финансијских података”. Последипломске студије, смер Eлектронско пословање, уписала је на ФОН-у школске 2005/06. године. Магистарску тезу под називом „Пословна интелигенција у електронском образовању“ одбранила је 2007. године. Докторску дисертацију под називом „Пословна интелигенција у адаптивном електронском образовању“ одбранила је 2011. Запослена је на Факултету организационих наука као доцент за ужу научну област Електронско пословање.

 

Усавршавања

Током лета 2003. године учествовала је на двомесечној пракси Народне банке Србије, где је радила на пословима Монетарног и ИТ сектора.

 

Наставне активности

Зорица Богдановић ангажована je од стране Факултета организационих наука за извођење наставе из предмета Симулација и симулациони језици, Електронско пословање, Интернет технологије, Увод у информационе системе, као и изборним предметима Интернет маркетинг, Мобилно пословање, Управљање ризиком у развоју информационих система, Конкурентно програмирање, Мултимедијалне технологије и Интернет у култури.

 

Научно-истраживачки рад

Области научног интересовања Зорице Богдановић су: Електронско пословање, Интернет технологије, Електронско образовање, Рачунарска симулација. Објавила је око 20 радова у домаћим и међународним часописима и конференцијама.

 

Стручне активности

Зорица Богдановић учествовала је као члан пројектног тима на пет пројеката у области електронског пословања и електронског образовања.

Check Also

Зоран Стојaчић

Биографија Зоран Стојчић рођен је 06. маја 1965. године у Перлезу. Студирао је Архитектонски факултет, …